Modelo de aval de apoio ao/á precandidato/a
Encher e entregalo na sede provincial.
DESCARGA ESTE DOCUMENTO EN PDF AQUÍ
© 2021 - 2022 congreso.ppou.es - Todos los derechos reservados