FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ELECTOR/A

Expresa que se atopa ao corrente do pagamento das súas cotas e solicita asúa inscrición para participar nas votacións para elixir ao/á candidato/a á presidencia do PP de Ourense e aos/as compromisarios/as do XVIII Congreso do PP de Ourense.

Expresa que se encuentra al corriente del pago de sus cuotas y solicita su inscripción para participar en las votaciones para elegir al candidato/a a la presidencia del PP de Ourense y a los/as compromisarios/as del XVIII Congreso del PP de Ourense

A efectos do cumprimento da normativa de protección de datos infórmaselle de que os datos que nos facilite terán a finalidade de xestión da súa solicitude como Elector e xestión da súa ficha de afiliado con actualización dos seus datos na mesma, que serán conservados durante a duración da relación establecida coa entidade ou ata que exerza os seus dereitos de cancelación ou supresión.

O Partido garante o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación ou supresión, limitación do seu tratamento, a opoñerse ao tratamento e Dereito á portabilidade polo envío dun correo electrónico a atencion2@pp.es. Mais información en http://www.ppdegalicia.com/index.php/gl/politica-de-privacidade.

© 2021 - 2022 congreso.ppou.es - Todos los derechos reservados