Convocatoria do XX Congreso

Comisión Organizadora do Congreso

Regulamento do XX Congreso

Calendario do XX Congreso Nacional

Circular de convocatoria das Asembleas de votación

Ficha de inscrición de afiliados/as como electores
Ficha de inscrición de afiliados/as como candidatos/as a compromisarios/as
Modelo de aval de apoio ao/á precandidato/a á presidencia nacional
Asignación do número de compromisarios/as ás 92 Xuntas Locais da provincia

Convocatoria das Asembleas de votación

© 2021 - 2022 congreso.ppou.es - Todos los derechos reservados