Acordos da Xunta Directiva

Cronograma do 18º Congreso

Regulamento do 18º Congreso

Comisión Organizadora do 18º Congreso
Información sobre inscrición de afiliados/as como electores/as último día o 3 de agosto
Distribución de compromisarios/as
Solicitude dos/as afiliados/as xa inscritos/as como electores/as para poder ser compromisarios/as último día o 9 de setembro.
Modelo de aval para apoio ao/á precandidato/a á presidencia provincial
Relatorios - Comunicados
Circulares do 18º Congreso
© 2021 congreso.ppou.es - Todos los derechos reservados